Ostróda ma bardzo dobre położenie w układzie komunikacyjnym kraju i województwa. Położona jest w międzynarodowym ciągu drogowym E – 77, łączącym Warszawę z Gdańskiem drogą ekspresową S-7. Przez Ostródę przebiega droga krajowa nr 16 w układzie wschód – zachód oraz droga krajowa nr 15 Olsztyn – Wrocław. Przez miasto przechodzi linia kolejowa wiążąca przejścia graniczne na granicy północnej i zachodniej kraju, a mianowicie linia Poznań – Skandawa.

Najważniejsze odległości:

1. Porty morskie:

 • Gdańsk DCT – 130 km
 • Elbląg – 71 km

2. Lotniska:

 • Gdańsk (GDN) – 150 km
 • Warszawa (WAW) – 220 km
 • Szymany (SZY) – 100 km

3. Miasta:

 • Warszawa – 200 km
 • Olsztyn – 40 km
 • Gdańsk – 130 km
 • Toruń – 130 km

Dane statystyczne:

Liczba ludności 33 000
Liczba ludności w wieku produkcyjnym 20 000 (61%)
Stopa bezrobocia 4 %
Przeciętne wynagrodzenie brutto (w powiecie) 3 393 zł

Źródło: GUS, PUP, Dane własne, 2017 r.


Sektory gospodarki z największym potencjałem:

 • Przemysł szkutniczy
 • Przetwórstwo spożywcze
 • Przetwórstwo drzewne
 • Przemysł maszynowo-remontowy
 • Branża budowlana

Mocne strony/atuty lokalizacji:

 • Bardzo dobry dostęp do infrastruktury drogowej i technicznej
 • Niewielka odległość do terminala DCT w Gdańsku
 • Niewielka odległość do Obwodu Kaliningradzkiego
 • Dostępność komunikacyjna
 • Teren objęty Specjalną Strefą Ekonomiczną

Zachęty inwestycyjne: (np. zwolnienia z podatku od nieruchomości, POP)

 • Wsparcie w trakcie całego procesu inwestycyjnego
 • Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Zaufali nam: