Dlaczego zainwestować w Ostródzie

17 POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO ZAINWESTOWAĆ W OSTRÓDZIE

 1. Dobra lokalizacja (węzeł komunikacyjny drogowy i wodny), atrakcyjne płożenie geograficzne
 2. Bogata baza noclegowa i infrastruktura turystyczna (w tym o charakterze innowacyjnym)
 3. Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna i sieć komunalna
 4. Dobry klimat dla przedsiębiorczości, funkcjonowanie instytucji wsparcia biznesu i Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 5. Opracowane plany zagospodarowania przestrzennego
 6. Rozbudowana infrastruktura kształcenia zawodowego
 7. Dobry stan edukacji w mieście – wdrażana Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego (wysoki stopień standardów w zakresie wyposażenia i bazy edukacyjnej, szeroka gama zajęć pozalekcyjnych, w tym pomoc psychologiczno – pedagogiczna, wykwalifikowana kadra oświatowa)
 8. Edukacja przedszkolna (zapewnienie miejsc 3, 4 i 5 – latkom) oraz miejski żłobek
 9. Właściwe rozplanowanie terytorialne placówek oświatowych zapewniające dzieciom powszechny dostęp do edukacji, w tym dzieciom niepełnosprawnym
 10. Walory przyrodnicze (jeziora, Kanał Elbląski, lasy)
 11. Kapitał ludzki (gotowość do działania, inicjatywność, aktywność), wysoki potencjał intelektualny mieszkańców, wysoki potencjał i szerokie spektrum działania organizacji pozarządowych
 12. Bogata oferta kulturalno – rekreacyjna, w tym sztandarowe imprezy masowe, aktywne instytucje kultury i środowiska twórcze
 13. Sporty ligowe i szeroka oferta klubów sportowych, nowoczesne obiekty sportowe i baza do aktywności fizycznej przez cały rok
 14. Dziedzictwo kulturowe, wielokulturowość społeczeństwa
 15. Przestrzeń organizacyjna i techniczna do aktywności społecznej
 16. Rola centrum administracyjnego o powiatowym zasięgu oddziaływania
 17. Zaufali nam:

Mirbud S.A. (Mazury Expo sp. z o.o.)

GATX (Wagon Service Ostoda)

SBPI Ltd. (Beneteau, Jeanneau, Ostóda Yacht)

WH Group (Smithfield Foods Inc., Animex Foods)

 

WSPARCIE DLA INWESTORÓW

 

Gmina Miejska Ostróda oferuje szerokie wsparcie dla inwestorów na każdym etapie planowania i realizacji procesu inwestycyjnego, obejmujące:

 • przygotowanie informacji o dostępnych ofertach lokalizacyjnych na terenie gminy (w tym o ofercie terenów inwestycyjnych, powierzchni biurowych, hal i magazynów);
 • informowanie o zachętach inwestycyjnych udzielanych przez Radę Gminy, urzędy pracy oraz SSE, itd.;
 • asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy;
 • oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji;
 • udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora, oraz partnerów i poddostawców;
 • oferowanie opieki poinwestycyjnej dla firm (np. pomoc w rozwiązywaniu bieżących kłopotów związanych w działalnością na terenie gminy).

 

Ponadto Gmina Miejska udziela zwolnień z podatku od nieruchomości na okres 2 lat dla nowo wybudowanych inwestycji (na skutek których powstały nowe miejsca pracy) w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i ilości nowych miejsc pracy:

 1. a) 2 nowe miejsca pracy, w przypadku mikroprzedsiębiorców,
 2. b) 5 nowych miejsc pracy, w przypadku małych przedsiębiorców,
 3. c) 20 nowych miejsc pracy, w przypadku średnich przedsiębiorców,
 4. d) 50 nowych miejsc pracy, w przypadku pozostałych przedsiębiorców.

 

Inwestorzy lokujący inwestycje na terenach objęte Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną mogą korzystać z ulg przewidzianych w Ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych.