O Gminie

Informacje o mieście

Ostróda ma bardzo dobre położenie w układzie komunikacyjnym kraju i województwa. Położona jest w międzynarodowym ciągu drogowym E – 77, łącząca Warszawę z Gdańskiem drogą ekspresową S-7. Przez Ostródę przebiega droga krajowa nr 16 w układzie wschód – zachód oraz droga krajowa nr 15 Olsztyn – Wrocław. Przez miasto przechodzi linia kolejowa wiążąca przejścia graniczne na granicy północnej i zachodniej kraju, a mianowicie linia Poznań – Skandawa.

Podstawowe odległości:

 • Gdańsk (terminal DCT, Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy) – 150 km
 • Warszawa (Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina) – 220 km
 • Olsztyn – 40 km
 • Port Lotniczy Olsztyn-Mazury – 100 km

Ostróda, ze względu na swoje położenie geograficzne, nie należy do obszarów uprzemysłowionych. Przemysł, jaki istnieje w powiecie ostródzkim związany jest głównie z przetwórstwem rolno-spożywczym, szkutniczym i drzewnym. Pod Ostródą grupa Animex produkuje wędliny opatrzone marką „Morliny”, zatrudniająca ok. 1000 osób.

W Ostródzie przeważającą liczbę podmiotów gospodarczych stanowią małe przedsiębiorstwa, zatrudniające do 9 pracowników (ponad 95% przedsiębiorstw). Wśród większych przedsiębiorstw prowadzących działalność w obrębie miasta należy wymienić:

 1. Ostróda Yacht Sp. z.o.o. – ok. 750 osób
 2. Wagon Service Ostróda Sp. z o.o. – ok. 350 osób
 3. Model-ART Sp. z o.o. – ok. 250 osób
 4. Indyk Mazury Spółka z o.o. Sp. k. – ok. 200 osób
 5. EKOBUD Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego – ok. 100 osób
 6. EXPO MAZURY S.A. – ok. 100 osób

Na terenie miasta Ostróda w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego funkcjonuje 5 podmiotów. Są to:

 1. Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Bażyńskiego,
 2. Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi,
 3. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica,
 4. Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa,
 5. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie,
 6. Europejskie Centrum Kształcenia „Pascal”.

Kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w Ostródzie:

W szkołach średnich (technika, licea, szkoły zawodowe) i policealnych kształci się obecnie ponad 3 500 uczniów.


INSTYTUCJE OKOŁOBIZNESOWE W OSTRÓDZIE

Nazwa Dane kontaktowe

(telefon, mail)

Strona www
Stowarzyszenia, w tym centra biznesu
Ostródzkie Centrum Biznesu

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT

ul. Jana III Sobieskiego 3C/57

14-100 Ostróda

89 646 79 57

biuro@ocb.atut.org.pl

sekretariat@atut.org.pl

www.atut.org.pl
Ośrodki doradztwa, w tym np. personalnego, rolniczego
PZDR Ostróda ul. Składowa 2 (budynek GS) pok. 2,5,6

14-100 Ostróda

tel.: (89) 646 24 24

kom.: 665 890 147

e-mail: pzdr.ostroda@w-modr.pl

www.w-modr.pl/index.php?id=92
Centrum Kształcenia Kadr

 

ul. Pionierska 1a

14-100 Ostróda

tel.: 89 646 97 42

kom.: 513 159 840

e-mail: ckk@ckk.edu.pl

www.ckk.edu.pl
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Jana III Sobieskiego 3C/57

14-100 Ostróda

89 646 79 57

sekretariat@atut.org.pl

www.atut.org.pl
Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Jana III Sobieskiego 3C/57

14-100 Ostróda

89 646 79 57

sekretariat@atut.org.pl

www.atut.org.pl
Agencje zatrudnienia
Centrum Kształcenia Kadr Anita Graczyk ul. Pionierska 1A

14-100 Ostróda

89 646 97 42

ckk@ckk.edu.pl

www.ckk.edu.pl
Centrum “OKEY” sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 3/3

14-100 Ostróda

89 615 80 00

szkolenia@okey.ostroda.pl

www.okey.ostroda.pl

 

ESTOM Tomasz Zmysłowski ul. Mrongowiusza 1D

14-100 Ostróda

502 620 766

prezes@estom.eu

www.estom.eu
KEY sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 3

14-100 Ostróda

514 644 232; +38 067 308 93 24

irawasylewa777@gmail.com

KIWI POLSKA Katarzyna Józefiak ul. Grunwaldzka 43

14-100 Ostróda

798 740 110

kiwi.praca@kiwiweb.nl

PASSS JOB Mirosław Czob ul. Handlowa 4

14-100 Ostróda

798 638 005

mirkoostroda@wp.pl

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną ul. Grunwaldzka 19A
14-100 Ostróda
89 646 49 29
www.ostroda.psoni.org.pl
Sudwoj Marcin Pracownia Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego “Cel” ul. Samulowskiego 6

14-100 Ostróda

691784781

marcin.sudwoj@pracowniacel.pl

 

VICAR Doradztwo Personalne Agencja Pracy Tymczasowej Grzegorz Wojciechowski ul. Sienkiewicza 21

14-100 Ostróda

606 264 232

growojciechowski@gmail.com

www.vicar.pl
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie ul. Olsztyńska 17

14-100 Ostróda

89 646 25 10
507 124 216
ostroda@wmzdz.pl

www.wmzdz.pl

Ponadto na terenie miasta działa ok. 15 Kancelarii prawnych i notarialnych, ok. 7 Agencji nieruchomości, a także ok. 15 tłumaczy przysięgłych m.in. języka niemieckiego, angielskiego, rosyjskiego i hiszpańskiego.


INFRASTRUKTURA TARGOWO – KONFERENCYJNA

Przykładem łączącym w sobie ofertę wspierającą rozwój sfery biznesowej i umiejętne wykorzystanie dostępnych funduszy europejskich jest funkcjonujące EXPO MAZURY. Stanowi ona wysokiej jakości centrum targowe i konferencyjne zrealizowane przy współfinansowaniu z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013. Wartość dwuetapowego projektu zrealizowanego przez Mazury Expo Sp. akcyjna wynosi ponad 188 484 000 zł, w tym uzyskane dofinansowanie ponad 78 824 000 zł.

EXPO  MAZURY to jedno z najnowocześniejszych centrów targowych nie tylko w Polsce, ale także w tej części Europy. Od 2013 r. na jej terenie odbył się szereg wystaw, targów
i innych wydarzeń promocyjnych. Obiekt ma już swoją renomę, o czym może świadczyć chociażby szeroki wachlarz przedsięwzięć ujętych w kalendarzu wydarzeń.


 RYNEK PRACY

Ludność miasta – ok. 33 000

Ludność w wieku produkcyjnym – ok. 20 000 (61%)

Ludność w wieku przedprodukcyjnym – ok. 5 700 (17%)

Stopa bezrobocia – 4%

Średnie wynagrodzenie – 3 393 zł


ATRAKCJE TURYSTYCZNE MIASTA

Wśród wielu atrakcji na szczególne wyróżnienie zasługują:

system żeglugowy Kanału Elbląskiego – będący niezwykle interesującym pod względem technicznym oraz unikatowym w skali światowej kanałowym szlakiem wodnym. Składa się on z trzech odcinków zasadniczych o łącznej długości 129,8 km oraz z wielu odgałęzień bocznych. Kanał zaprojektowany został przez holenderskiego inżyniera Georga Jakoba Steenke i wybudowany w latach 1852-1860. Największym problemem technicznym było pokonanie 99 metrowej różnicy poziomu wód między jeziorami Drużno pod Elblągiem a jeziorem Piniewo, na odcinku 11 km. Steenke opracował niezwykle oryginalną koncepcję, która funkcjonuje do dziś w niezmienionej formie, zadziwiając kunsztem XIX wiecznej wiedzy inżynierskiej. Rozwiązanie polegało na wybudowaniu dwóch śluz (Miłomłyn i Zielona) oraz pięciu pochylni (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny). Statki pokonują pochylnie na specjalnych wózkach.

zamek murowany – będący jednym z najstarszych i najciekawszych zabytków na terenie Ostródy. Budowę zamku z cegły na kamiennej podmurówce rozpoczął około 1349 roku komtur Ostródy Günther von Hohenstein. Prace budowlane trwały stosunkowo długo i zostały przerwane litewskim najazdem księcia Kiejstuta w 1381 roku. Zamek założono na planie czworoboku o wymiarach 44,7×45,2 m. Od strony północnej posiadał wysunięty dansker oraz wieżę w płd.-wsch. narożniku budowli. Zamek w Ostródzie swoją sylwetką zbliżony był do zamku zbudowanego w Lochstadt. W warowni mieściły się, licząc od wschodu: kaplica, mieszkanie komtura i refektarz. Pozostałe części czworoboku musiały pomieścić: kapitularz, infirmerię, dormitoria dla braci zakonnych i komnaty gościnne. Do dziś zachowały się ceramiczne, profilowane portale na wewnętrznych elewacjach. Komunikację w obrębie zamku zapewniały drewniane krużganki dostawione do elewacji. Gotycki charakter budowli zachowały piwnice, gdzie przetrwały sklepienia krzyżowe na gurtach. Natomiast w przyziemiach skrzydła północnego i południowego zastosowano sklepienia krzyżowo – żebrowe. Pomieszczenia te przeznaczone były na cele gospodarcze. Po bitwie pod Grunwaldem, ostródzkim zamkiem na krótko władał książę Janusz Mazowiecki, który otrzymał go od króla Władysława Jagiełły. 19.09.1410 roku zamek ponownie przejęli Krzyżacy. W 1629 roku w ostródzkim zamku kwaterował król szwedzki Gustaw Adolf. W latach 1633-1639 zamkiem zarządzał książę śląski Jan Chrystian. W 1788 roku, w czasie pożaru miasta, płomienie przedostały się do zamku, gdzie we wschodniej części magazynowane były zapasy prochu. Wybuch spowodował zniszczenie wschodniego skrzydła. Od 21.02 do 01.04 1807 roku w ostródzkim zamku kwaterował Napoleon Bonaparte. Zamek w XIX wieku pełnił funkcję siedziby starostwa, sądu oraz służył jako mieszkanie dla urzędników. W 1945 roku, po wkroczeniu wojsk Armii Czerwonej został spalony. Odbudowę rozpoczęto w 1974 roku. W chwili obecnej mieści się w nim Centrum Kultury, Biblioteka oraz Muzeum. W ostródzkim zamku można zwiedzić przede wszystkim galerię oraz sale wystawowe muzeum. Znajduje się w nim m.in. obraz autorstwa Marie-Nicolasa Ponce-Camusa „Napoleon użycza łask mieszkańcom Ostródy”, list Napoleona oraz medal „Napoleon w Ostródzie”.

wyciąg dla narciarzy wodnych – liczący 800 m, sterowany elektronicznie, może jednocześnie obsłużyć do 9 narciarzy. Cieszy się dużym zainteresowaniem, przyciągając rzesze zarówno amatorów, jak również profesjonalistów uprawiających tą niezwykłą i oryginalną dyscyplinę sportów wodnych. Wyciąg posiada bogatą infrastrukturę towarzyszącą – na brzegu zlokalizowano zaplecze dla narciarzy z przebieralnią, natryskami i wypożyczalnią sprzętu. Cały czas nad bezpieczeństwem korzystających z wyciągu czuwa instruktor i ratownik. Popularność wyciągu szacowana jest na kilkadziesiąt tysięcy narciarzy w ciągu sezonu letniego i stale rośnie.

plaża miejska nad jeziorem Drwęckim – po dokonanej rewitalizacji plaża miejska dysponuje pomostami i budynkami socjalno-technicznymi, dzięki czemu stała się bardziej funkcjonalna i bezpieczna. Sąsiadująca z plażą wypożyczalnia sprzętu wodnego umożliwia aktywny wypoczynek na wodzie.

plaża miejska nad jeziorem Sajmino – jest najczęściej odwiedzanym miejscem w sezonie letnim. Na plaży przygotowano boiska do siatkówki plażowej, na których odbywają się regularne turnieje. Obiekt wyposażony jest w zaplecze higieniczno-sanitarne.

nabrzeże nad jeziorem Drwęckim – spełnia rolę idealnego przystanku podczas zwiedzania miasta, miejsce odpoczynku, relaksu i odprężenia. Pięknie zagospodarowana zieleń parkowa, z alejkami, ścieżkami rowerowymi, dużym placem zabaw i licznymi atrakcjami dla dzieci, leżankami nad taflą jeziora stanowią doskonałe miejsce do relaksu. Okolice ostródzkiego mola wzdłuż nabrzeża jeziora Drwęckiego, dopełniają liczne kafejki, restauracje, tawerny oraz nowoczesne hotele o wysokim standardzie. Bogata oferta gastronomiczna i noclegowa dostosowana jest do potrzeb wszystkich odwiedzających.

kompleks sportowo-rekreacyjny – stadion i Park Collisa. Stadion piłkarski składa się z boiska głównego do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy naturalnej z podgrzewaną murawą, boiska treningowego o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz dwukondygnacyjnego budynku z zadaszonymi i odkrytymi trybunami na prawie 5 000 miejsc. Cały kompleks boisk posiada sztuczne oświetlenie. Nowoczesne szatnie dla zawodników i sędziów wraz z zapleczem sanitarnym oraz gabinetami do masażu zapewniają znakomity komfort piłkarzom. Bezpośrednio w rejonie stadionu piłkarskiego znajdują się korty do gry w tenisa (w tym 2 korty zadaszone), całoroczne sztuczne lodowisko, ścianka wspinaczkowa, rampa skateboardowa. Obok w tzw. Parku Collisa znajdują się również m.in. ścieżki zdrowia, mini-golf, linarium i skałki wspinaczkowe, siłownia plenerowa, stoły do ping-ponga, boisko do koszykówki.

amfiteatr – oddany do użytku w 2012 roku, uzupełnia ofertę jaką daje jezioro Drwęckie i jego najbliższe okolice. Lokalizacja, komfortowe warunki oraz duża pojemność obiektu (2 500 miejsc) pozwala organizować tu szereg imprez artystyczno-kulturalnych. Letnie przeglądy kabaretowe, koncerty muzyczne, oraz wszelkiego rodzaju widowiska artystyczne skupiają na sobie ogromne zainteresowanie. Ostróda przygotowała ofertę kulturalną w oparciu o wykorzystanie amfiteatru. W amfiteatrze jesienią 2014 r. utworzono salę kinową.

stadion lekkoatletyczny – stanowi bardzo dobrą bazę do uprawiani sportu, lekkiej atletyki i różnorodnej aktywności fizycznej – aktywnego marszu, nordic walking lub biegania, które mogą być kontynuowane na atrakcyjnych i ciekawych leśnych, polnych oraz utwardzonych trasach.